Vzdělávací spolek uměleckých řemesel

Česká republika, Praha

OIDFA - Mezinárodní organizace paličkované a šité krajky (zal. 1982)

Organisation internationale de la dentelle au fuseau at a ľaiguille
Mezinárodní organizace paličkované a šité krajky

www.oidfa.com
Příští kongresy zde.

 Stáhněte si přihlášku

Myšlenka na založení mezinárodní organizace, která dnes sdružuje téměř všechny země, kde se paličkuje, se zrodila v září roku 1981, na setkání krajkářek a krajkářů v belgických Bruggách. V následujícím roce na krajkářském festivalu ve francouzském Le-Puy-en-Velay připravilo 24 zástupců z účastnických zemí (Anglie, Belgie, Francie, Japonska, Kanady, Německa, Nizozemska, Švédska, Švýcarska a USA) stanovy organizace a byl zvolen výkonný výbor. V roce 1983 vyšel první Bulletin, v roce 1984 se v Bruggách poprvé sešlo generální shromáždění, jehož se účastnilo více než 600 členů.

Dnes má OIDFA má mnohonásobně více členů a dále se rozrůstá. 4x ročně vydává Bulletin, v němž uvádí aktuality z krajkářského světa, nové vzory, podvinky, fotografie, zajímavosti z různých zemí aj. Každý článek je psán v řeči dané země a v angličtině. V rámci členského poplatku dostávají Bulletin všichni členové OIDFA.

Nejviditelnějším počinem této organizace je kongres, který je pořádán každé dva roky, vždy v některé z účastnických zemí. V rámci kongresu se pořádá mnoho výstav typických i moderních krajek jednotlivých zemí, stánky zde mají prodejci a výrobci pomůcek a materiálu, a vydavatelé krajkářských knih.

Pokud máte zájem stát se členy této organizace, stáhněte si přihlášku a vyplněnou ji zašlete na adresu Jolana Davidovičová, Na okruhu 393, 14200 Praha 4. Na stejnou adresu, nebo osobně na adrese VSUŘ Holečkova 61, Praha 5 můžete předat i členský příspěvek, který činí na rok 30 EUR.

Soutěž při příležitosti 18. kongresu OIDFA - Zaandam

Téma: VODA – ZEMĚ
Větrné mlýny, hráze, poldry, příkopy a kanály – téměř tisíc let Holanďané stavějí hráze, aby si rozšířili zem pro zemědělství a život. Většina jejich země je pod hladinou moře a bitva proti vodě je nekonečný příběh. Snaha bránit zemi a půdu před vodou nebo proti povodněmi řek je celosvětovou výzvu, jak je vidět také v Benátkách, Bangladéši, New Orleansu atd.
Pro soutěž Vás vyzýváme, abyste použili prvky „voda“ a „země“ a jejich vstřícné nebo tvrdé setkání. Překvapte nás s Vaší vizí na toto téma, které se stává stále více důležitým.

Více o této soutěži naleznete na stránkách www.oidfa.com a www.oidfanederland.nl

Pravidla soutěže:
Soutěž je otevřena všem krajkářům, s výjimkou členů výboru OIDFA.
Krajky musí být navrženy a zpracovány účastníky.
Krajka zůstane vlastnictvím výrobce.

Krajka musí být originální v paličkované nebo šité krajce, nebo v kombinaci obou.
Krajka nesmí být dříve publikována nebo účastna v jiné soutěži.
Lze předložit více než jednu krajku. Skupina se rovněž může soutěže zúčastnit.
Maximální rozměr zabalené krajky je 100 x 50 x 50 cm. Krajka by neměla být ve skle.
Účast v soutěži dává OIDFA právo publikovat návrh.
Krajka bude posuzována nestrannou porotou, která bude věnovat pozornost originalitě, designu a zpracování.
Rozhodnutí poroty je konečné.
Ceny: 1. cena 500 EUR, 2. cena 300 EUR, 3. cena 200 EUR
Mladé krajkářky do 20 let: 100 EUR + certifikáty
Skupiny: 500 EUR + certifikáty

Přihlášky jsou k dispozici na adrese:
Tony de Kaper-van Aalst, Hollandiahof 20, Nizozemsko 3119 ZD Schiedam,
E-mail: tony@dekaper.com

Přihlášky musí být odeslány do 31. ledna 2018 na uvedenou adresu poštou nebo mailem.
Hotové krajky je třeba zaslat v době od 1. června do 30. června 2018 na uvedenou adresu.

Současně s krajkou musí být zaslána její kvalitní barevná fotografie. Na fotografii musí být uvedeno jméno a adresa účastníka, název krajky, orientace zobrazení (např. "nahoru"). Fotografie musí být vložena do samostatné zalepené obálky.

Veškeré poštovní náklady hradí účastník.

Navrácení krajky:
Krajky se budou vracet na konci kongresu OIDFA v Zaandam, v sobotu 12. 8. 2018 od 17.00 do 18.00 hodin a může ji převzít pověřená osoba, která se prokáže její fotografií použitou pro účely soutěže.
Krajka, která nebyla vrácena na konci akce, bude odeslána účastníkovi poštou na jeho náklady.

Milé krajkářky a příznivci cestování za krajkami,

koncem června jsme uskutečnili zájezd na celosvětový kongres krajkářek (OIDFA) tentokrát konaný ve slovinské Lublani. Navštívili jsme výstavy i mimo hlavní město. Podle Vašich, veskrze, kladných reakcí se výstavy i zájezd povedl a tak přidáváme pár poděkování:

 • Díky, díky Jolaně Davidovičové za zorganizování a Marcele Maškové za průvodcovství. Bylo to skvělé, moc se nám to líbilo. S pozdravem Jarmila Šlegrová
 • Výlet byl moc prima – ubytování super. Počasí jste zařídily docela dobře, i když tedy v té prodejní hale bylo děsně – to jsem vás litovala, a nejen já. Výlety báječné, krajky taky (zjistila jsem, že nic neumím), domorodci moc milí...
  Marcela byla taky úžasná, všechno s úsměvem, nic nebyl problém. Moc děkuju a těším se na nějaké příště, Saša Lizánková
 • Dobrý deň pani Davidovičová,
  Chceme sa Vám týmto poďakovať za krásne zážitky, ktoré sme mali na zájazde. Bolo to perfektne pripravené. Tiež ďakujeme pani Maškovej, ktorá sa o nás celú dobu starala a zvládla to bravúrne. Sme radi, že sme sa mohli tohto zájazdu zúčastniť a ak by Vám to nebude vadilo a budete organizovať aj ďalšie podobné zájazdy, radi by sme sa zúčastnili. Ešte raz vďaka za všetko, pozdravujú zo Slovenska Natália a Helena Mészárosové a Katarína Benková.
 • Zdravím. Už jsem se trochu vzpamatovala ze zájezdu a z dojmů a chtěla bych touto cestou poděkovat za neuvěřitelně povedený zájezd. S pozdravem Jana Pittnerová
 • Ahoj Jolano,
  moc děkuji za báječný zájezd. Vše klapalo, jak mělo, vrátila jsem se plna dojmů, inspirace a těším se na další cestování "za krajkou". Anna Tropová

Světový krajkářský kongres 2018 - Bruggy

Další světový krajkářský kongres OIDFA se bude konat v belgických Bruggách 17. - 19. srpna 2018.

Již nyní pro Vás chystáme zájezd za belgickými krajkami. Včas budete o všem informováni.

OIDFA 2014 ADELAIDE

Vážené a milé členky české skupiny OIDFA. Velmi děkuji za upaličkované haleny, které daly vzniknout stromu poznání. Pravdou je, že jen dvě naše členky OIDFA sedly a upaličkovaly halenku, dalších pět halen je od skvělých krajkářek, příznivkyň zmíněné mezinárodní skupiny. O to větší jim patří dík. Česká sekce má celkem 19 členů, z těchto členů opět jen někteří (4) přispěli svým dílem, většinou to byly staré již mnohokrát použité věci. I tak za ně děkuji, i staré odložené krajky byly nakonec novější a hlavně modernější než naprostá většina ostatních krajek v jiných národních výstavách.

Z celkové úrovně národních výstav jsem byla velmi zklamaná. Buď tradiční, mnohokrát již viděné krajky, ale technicky ne tak dokonalé jako opravdu staré práce. Vše promícháno s barevnými ptáčky, motýlky a dalšími „obrázky“ všeho druhu. Často design převzat z podvinků jiných autorů – i z našich. Naskládáno vedle sebe pel-mel. Nejlépe všelijak šikmo, kde je zrovna volné místečko.

Jen tři stánky mohu vyzdvihnout. Slovinci opět připravili sérii kvalitních kraječek spojených jedinou ideou. Z tradičních krajek vyzdvihli technické finty a použili je v podobných nově navržených krajkách. Belgičanky vytvořily v předem určených barvách různé trojúhelníky, spojením pak vzniklo cosi nového. Irsko pak připravilo z papíru vystříhané dveře s doplněním krajky. Vše bílé, každý dle svého, každá dvířka jiná. Tyto tři alespoň potěšily, ale jakoby se ztrácely v záplavě těch špatných.

Moje celoživotní usilování o krajku, která bude živá, která bude sloužit současnému pojetí života a bude sesazena z piedestalu, kde se jí nelze dotknout slovem, moderní myšlenkou ani rukou a přesto to bude „zboží“ vzácné a ceněné – tak to se daří velmi málo. Bylo mi z toho smutno. Naštěstí alespoň jedna výstava a několik výtvarníků potěšilo moji duši. Rozepíši se o nich v časopise Paličkování 4/2014 a možná i na těchto stránkách.

Na závěr informace: Kongres OIDFA v roce 2018 bude v Bruggách v Belgii. Ten příští v roce 2016 bude v Lublani ve Slovinsku. Stánek, pozvánky a vše ostatní perfektně připraveno a rozdáváno již nyní.

Iva Prošková