Vzdělávací spolek uměleckých řemesel

Česká republika, Praha

Učebny VSUŘ
Učebny VSUŘ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Vzdělávacímu spolku uměleckých řemesel akreditace vzdělávacích programů pro tyto pracovní činnosti:

RUČNÍ TKADLEC/TKADLENA (platnost akreditace do 19.12.2019)

Po absolvování kurzů tkaní (podle dané osnovy v rozsahu 36 hod. teorie, 170 hod. praktické výuky a závěrečné zkoušky) vydá VSUŘ „Osvědčení o rekvalifikaci“ pro tuto pracovní činnost.

DRÁTENÍK/DRÁTENICE (platnost akreditace do 19.12.2019)

Po absolvování kurzů drátování (podle dané osnovy v rozsahu 22 hod. teorie, 132 hod. praktické výuky a závěrečné zkoušky) vydá VSUŘ „Osvědčení o rekvalifikaci“ pro tuto pracovní činnost.

RUČNÍ KRAJKÁŘ/KRAJKÁŘKA (platnost akreditace do 6.11.2020)

Vzhledem k tomu, že již existuje pracovní kvalifikace Krajkář/krajkářka, může náš spolek ve svých kurzech (které jsou vypsány v Kalendáři kurzů) připravovat posluchače pro pracovní činnost Ruční krajkář/krajkářka. Absolventům kurzů, kteří splní dané osnovy, může vydat "Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu".

Podle zákona č.179/2006 Sb. pro úplnou pracovní kvalifikaci v oboru Krajkář/krajkářka musíte mít odbornou zkoušku z této profesní kvalifikace. Zkoušku již nemůže provádět náš Vzdělávací spolek, ale je nutné ji absolvovat prostřednictvím Hospodářské komory České republiky. Informace najdete na www.hkcr.cz a zde hledejte postupně v oddílech vzdělávání - autorizovaná osoba - profese a zkoušky - umělecká řemesla.

-----------------------------------------------

Plán výuky pro splnění podmínek rekvalifikace v jednotlivých oborech je nutné projednat s každým posluchačem individuálně přímo ve Vzdělávacím spolku uměleckých řemesel.

Pokud se chcete zdokonalit v jakémkoliv řemesle, objevovat nové postupy a techniky, rádi vás uvítáme v našich kurzech - viz. Kalendář kurzů VSUŘ. Spolek vám může vystavit vlastní osvědčení o absolvování jakéhokoliv kurzu.