Vzdělávací spolek uměleckých řemesel

Česká republika, Praha

Učebny VSUŘ
Učebny VSUŘ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Vzdělávacímu spolku uměleckých řemesel akreditaci k provádění rekvalifikací pro tyto pracovní činnosti.
Č.J.: MSMT-12102/2016-1/324. Platnost akreditace je do 19.12.2019

  1. Ruční tkadlec/tkadlena (v rozsahu 36 hodin teoretické výuky a 170 hodin praktické výuky)
  2. Dráteník/drátenice (v rozsahu 22 hodin teoretické výuky a 132 hodin praktické výuky)
Programy pro splnění podmínek k získání rekvalifikačního osvědčení je nutné projednat s každým posluchačem individuálně. Lektoři uvedených oborů mají k dispozici osnovy výuky a plán pro plnění sestaví s každým osobně dle platných podmínek VSUŘ.